باسلام تاریخ جلسات گروه پرورشی متوسط اول شهرستان بروجرد روزهای شنبه راس ساعت 17:45 در دبیرستان شاهد دخترانه دوره ی اول در تاریخ های زیر برگزار می گردد حضور معاونین و مربیان پرورشی الزامی می باشد. 


    1-  1395/8/1 جاسه اول 

     2- 1395/9/6 جلسه دوم

     3- 1395/10/4جلسه سوم 

      4- 1395/12/7 جلسه چهارم


تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395 | 12:17 ب.ظ | نویسنده : سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد | نظرات
در مورخه 95/7/10 جشن عاطفه ها در مدارس بروجرد برگزار گردید .


                                                  


تاریخ : سه شنبه 13 مهر 1395 | 12:45 ب.ظ | نویسنده : سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد | نظرات
در مورخ  95/7/7 به مناسبت هفته ناجا طرح ترافیک با همکاری پلیس راه ور در برخی از آموزشگاه های شهرستان بروجرد اجرا شد .

تاریخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 | 10:23 ق.ظ | نویسنده : سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد | نظرات
در ابتدای سال تحصیلی اردوی تشکیلاتی در دبیرستان شاهد دوره ی اول برگزار گردید .

تاریخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 | 10:12 ق.ظ | نویسنده : سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد | نظرات


تاریخ : یکشنبه 4 مهر 1395 | 10:45 ق.ظ | نویسنده : سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد | نظرات
در مورخ 95/7/3 زنگ مهر در مدرسه تیز هوشان شهید بهشتی بروجرد با حضور کلیه مسئولین نواخته شد .
                                                


تاریخ : یکشنبه 4 مهر 1395 | 10:33 ق.ظ | نویسنده : سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد | نظرات


تاریخ : یکشنبه 4 مهر 1395 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد | نظرات
شرکت مربیان ویاور مربیان پیشتاز و فرزانه از مورخ 95/5/26 تا 95/6/9 در اردوگاه ملی شهید باهنر تهران 

تاریخ : یکشنبه 4 مهر 1395 | 10:14 ق.ظ | نویسنده : سازمان دانش آموزی شهرستان بروجرد | نظرات

  • باحال دانلود
  • نیدیا
  • کارت شارژ همراه اول